Cuộc sống Mỹ – Vlog 154: Chương trình gây quỹ chùa Trúc Lâm

Sáng nay mình có duyên được quay chương trình gây quỹ Suối nguồn bóng từ bi, để xây dựng trung tâm tu học thuộc Tu viện Trúc Lâm Canada do thầy…
=================

source