Cuộc sống Mỹ – Vlog 63: Chợ Sam's club

Chợ Sam’s club là đối thủ trực tiếp với chợ Costco, mình có dịp ghé vào chợ này một chút. Muốn giới thiệu cho các bạn coi cho biết nhé! Vlog…
=================

source