Cuộc hội ngộ kì diệu của người lính Mỹ già và bạn gái người Việt sau 45 năm xa cách

Cuộc hội ngộ kì diệu của người lính Mỹ già và bạn gái người Việt sau 45 năm xa cách “Tôi rất mừng được gặp lại em”, Jim Reischl nói khi…source