Cuộc sống Mỹ 121 | Nấu bữa sáng nhanh gọn | Đi mua vỏ xe mới và phone mới cho Thắng Iowa.

Facebook : https://www.facebook.com/thang.iowa Rất vui được làm bạn với những ai cùng chí hướng và tư tưởng.
=================

source