Cuộc sống Canada – Chi phí sinh hoạt du học Canada

Hello, Hôm nay mình muốn chia xẻ với các bạn 1 chút về chi phí sinh hoạt bình thường của 1 người đi du học là như thế nào. Mong các bạn bớt lo lắng…

source