CUỘC SỐNG CANADA | Chuyện lái xe ở Canada | Vlog #27

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC CANADA. Video này mình quay hôm thứ 4 ngày 2 tháng 11 hôm nay mới có dịp dựng lại. Các bạn xem cho vui.source