Cuộc sống Canada | Đi tàu điện ngầm 🚇🚄 | Vlog #91

Hello, Hôm nay Chủ Nhật mình và bạn Thỏ có dịp xuống downtown, nhưng vì mình cực kì ghét lái xe dưới downtown nên mới quyết định gửi xe ở 1 trạm …source