CUỘC SỐNG CANADA | Quang cảnh sau 1 cơn bão | Vlog #47

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY Ở TRÊN ĐẤT NƯỚC CANADA. Hello, Hôm thứ năm có bão tuyết nên mình được về sớm nên quay chia xẻ với các bạn cảnh vật …source