Cuộc sống Canada [V-log 54] Chợ người Việt và người Hoa tại Toronto

Cuối tuần này Dalen và mình không có kế hoạch gì đặc biệt vì trời mưa, hai tụi mình chỉ đi chợ Việt…source