CUỘC SỐNG CANADA – Vlog #22: TỰ SỬA (XE) ĐƯỢC GÌ THÌ SỬA CHO TIẾT KIỆM

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC CANADA. Hôm nay thứ bảy đến hẹn phải đi thay nhớt cho xe. Xong chiều về đi mua tấm lọc khí để tự thay cho xe …source