Cuộc sống Mỹ: MỘT GÓC NHỎ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ

Cuộc sống của người Việt ở Mỹ cũng giống như ở Việt Nam thôi, chỉ khác chăng là phải cố gắng hội nhập với văn hóa của nước sở tại, nhưng…source

8 Nhận xét

Comments are closed.