Cuộc sống Mỹ – Vlog 22: Thuê & Mua xe mới ở Mỹ

Cuộc sống Mỹ – Vlog 22: Thuê & Mua xe mới ở Mỹ Hôm nay mình có đi mua xe mới ở đại lý Lexus Westminster cùng với gia đình. Mình chia trình chút cho các…

source