Cuộc sống Mỹ – Vlog 34: Đi chơi bắn súng

Mình có dịp hẹn với bạn đi chơi bắn súng, mới đầu tưởng chơi súng sơn, súng tươi. Ai dè bắn súng thiệt ở trường bắn luôn… Nào! cùng…

source