Cuộc sống Mỹ – Vlog 59: Khu chợ Phước Lộc Thọ ở Little Sài Gòn

Khu chợ ở Phước Lộc Thọ trực Cam rất nổi tiếng của người Việt Nam, mình giới thiệu cho mọi người xem cho biết nhé! Mình có thể mắn ở nam…

source