Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis: ‘Thái độ khinh miệt lẫn nhau là đe dọa lớn nhất của nước Mỹ

Điểm Tin Buổi Sáng 9/9/2019:
-Taliban dọa nhiều người Mỹ sẽ chết vì TT Trump hủy thỏa thuận rút quân khỏi Afganistan
-Hongkong: Joshua Wong được…nguồn nguoiviettv