Cựu NT Mỹ Colin Powell: Người Cộng Hòa cần đặt quyền lợi quốc gia trên phe phái

Điểm tin trong ngày 07/10/2019:
-Cựu NT Mỹ Colin Powell: Người Cộng Hòa cần đặt quyền lợi quốc gia trên phe phái
-Băng đảng Trung Quốc thao túng…nguồn nguoiviettv