Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017 – Việt Nam: Con Đường Nhân Bản

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source