Đài Loan: Công nhân Việt Nam ăn nhậu ẩu đả náo loạn khu phố

Đài Loan: Công nhân Việt Nam ăn nhậu ẩu đả náo loạn khu phố Theo cảnh sát quận Xinzhuang ở Tân Đài Bắc, tất cả 8 công nhân người Việt Nam…

+++++++++++++++++++++++++

source