Đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tái tục vào ngày 10 Tháng Mười

Điểm tin buổi sáng 08/10/2019:
-Đàm phán Mỹ-Trung sẽ tái tục vào ngày 10 Tháng Mười
-Nobel vật lý năm nay trao cho các nhà nghiên cứu lĩnh vực vũ…



nguồn nguoiviettv

2 Nhận xét

  1. Chưa đàm mà thấy chẳng ra gì rồi

    Trump và chính quyền Trump phải học hỏi từ ông Thiệu “đừng tin những gì Cộng Sản nói và nhìn những gì chúng làm” .. đừng mất thời gian với Cộng Sản Trung Quốc Tạp Cẩu Bành nữa

    Tạp Cẩu Bành gạt Obama nói không quân sự hóa bây giờ chúng quân sự hóa làm gì chúng. Chúng gạt rồi mà còn tin chúng

    Tốt nhất là dẹp đánh thuế cho chúng chết luôn. Tin vào Cộng Sản là tự sát. Nhân đạo với Cộng Sản là hại cả nước và gia đình mình

    Hãy chấm dứt nói chuyện với quái vật Cộng Sản Trung Quốc đi ông Trump

Comments are closed.