Dân biểu Mỹ đề xuất: Phải trả $1 triệu đô nếu muốn làm Công dân Mỹ

Dân biểu Mỹ đề xuất: Phải trả $1 triệu đô nếu muốn làm Công dân Mỹ

source