Dân biểu Úc kêu gọi chấm dứt cho Trung Quốc thuê cảng Darwin 99 năm

-Dân biểu Úc kêu gọi chấm dứt cho Trung Quốc thuê cảng Darwin 99 năm
-Iran loan báo tham dự tập trận với Nga tại Vịnh Ba Tư
-Bắc Hàn lại bắn…nguồn nguoiviettv

6 Nhận xét

  1. Các Ngài làm sao thê' ? Nào là Hoàng gia ANH ,cůö`ng quô'c NHÂT ,MYců' đê~ 1 IRAN HÊ'T BĂ'N RÖI MAÝ BAY MY bă't giam câ`m cô' tàu dâ`u mà chã ai lám gì chī nói miêng hăm he suông ! !

Comments are closed.