Dân California muốn có bảo hiểm nhưng không muốn trả thêm thuế

Dân California muốn có bảo hiểm nhưng không muốn trả thêm thuế Kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân California ủng hộ…

+++++++++++++++++++++++++

source