Dân Oregon bất mãn vì Dân California sang ở làm giá nhà tăng

Dân Oregon bất mãn vì Dân California sang ở làm giá nhà tăng Hai người dân California vừa dọn về ở tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, trở…

+++++++++++++++++++++++++

source