Đất nước mênh mông !

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com – Đất nước mênh mông !Nguồn

3 Nhận xét

  1. vừa rôi Việt Nam vừa bắt hiện đang xét xử một nhóm thành phần khủng bố tại sân bay Tân sơn Nhất cùng một số địa điểm khác , kẻ chủ mưu đã được xác định gửi tiền và chỉ đạo đám trong nước mua vũ khí . đặt bom là ông Đạo Minh Quân và Lisa Phạm ..anh có thông tin gì về hai nhân vật này chưa ?

Comments are closed.