David Dương và hành trình trở thành “vua rác” trên đất Mỹ chỉ vỏn vẹn 15 triệu đồng

David Dương và hành trình trở thành “vua rác” trên đất Mỹ chỉ vỏn vẹn 15 triệu đồng lớn nghiệp từ con số 15 triệu đồng, gia đình còn David Dương…

source