Đêm Hoa Đăng – Nhã Thanh [Vân Sơn 27 – Vân Sơn In Little Saigon]

“Đêm Hoa Đăng – Nhã Thanh [Vân Sơn 27 – Vân Sơn In Little Saigon] Những sản phẩm hài kịch đã làm nên tên tuổi của trung tâm Vân Sơn đã có mặt…nguồn