Demo POS (Point of sale) – System quản lý tiệm nail dễ dàng hơn cho chủ tiệm

Demo POS (Point of sale) – System quản lý tiệm nail dễ dàng hơn cho chủ tiệm. Với hệ thống EBS-POS sẽ giúp chủ tiệm: – Quản lý tiệm chặt chẽ hơn…source

1 nhận xét

 1. Demo POS (Point of sale) – System quản lý tiệm nail dễ dàng hơn cho chủ tiệm.

  Với hệ thống EBS-POS sẽ giúp chủ tiệm:

  – Quản lý tiệm chặt chẽ hơn (chia turn,làm lương,appointment…)
  – Tiết kiệm được từ 30 – 60 giờ một tháng cho việc sổ sách, tiền nông thợ
  – Kiểm soát được tình hình khi không có mặt trực tiếp ở tiệm
  – Gift card ,coupon & loyalty program
  – Và còn nhiều tính năng khác ….

Comments are closed.