Đến thăm nhà bếp 🍳 yêu 💕 thương chuẩn bị cho bữa ăn 🥢 miễn phí dành cho bệnh nhân rất cảm động

Chào các bạn. Nhắc đến Bện Viện Ung Bướu và Bệnh Viện Chợ Rẫy, thì các anh chị em bệnh nhân rất nhiều người thầm cảm ơn Chi Hội Từ…

+++++++++++++++++++++++++

source