Đền Thờ Tổ Nghiệp 16 Năm Ấp Ủ Của Hoài Linh

Đền Ủ Ấp Thờ Tổ Nghiệp 16 Năm Của Hoài Linh Ngày 12/8 (liveshow Lịch) đúng ngày giỗ Tổ ngành sân khấu, Hoài Linh chính ngữ khánh thành nhà thờ…
=================nguồn