DHS F-1 Muốn Đi Du Lịch Thì Làm Sao? ️ Các em nào là du học sinh (dhs) F-1 và m…


DHS F-1 Muốn Đi Du Lịch Thì Làm Sao? ✈️🛳

Các em nào là du học sinh (dhs) F-1 và muốn đi du lịch ra khỏi nước Mỹ như Canada hoặc Mexico thì cần chuẩn bị những gì:

1. Liên lạc đến các lãnh sứ quán (country’s consulate or embassy) để xem họ có cần làm visa của nước họ hay không. Lãnh sứ quán các nước trong nước Mỹ có thể tìm vào đây (Embassies in the US can be found at: https://www.state.gov/s/cpr/rls/

2. F-1 visa vẫn còn hiệu lực (valid).

3. Hộ chiếu ngày hết hạn phải có tới 6 tháng mới hết hạn. (Valid passport with an expiration date that is at least 6 months beyond the date you want to re-enter the US).

4. Mang I-20 đến văn phòng International Program để xin chữ ký cho phép đi du lịch ra khỏi nước Mỹ (signature endorsement for travel).

5. Kiểm tra coi I-94 có dính kèm với hộ chiếu hay I-20 (check to see that you have your I-94 card stapled to your passport or I-20).

6. Bằng chứng tài chánh cụ thể (evidence of adequate finances).

7. Mang theo danh thiếp (business card) của văn phòng International Program nhân viên điều hành ở đó.

8. Copy của điểm học (transcript) hoặc bản lớp học đang lấy (current course schedule).

9. Thẻ học sinh (student ID card).

10. Xin lá thư xác nhận (letter of good standing) nếu cần từ DSO.

Mến chúc các em dhs có một chuyến đi du lịch ra ngoài nước Mỹ suông sẻ, thượng lộ bình an, và nhiều kỷ niệm đẹp.

Danny N Nguyen

Nguồn từ trang mạng https://www.canton.edu/international/pdf/Traveling.pdf Danny tự dịch qua tiếng Việt.

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source