Đi bắt cá cùng team OCTV

Hi xin chào mọi người! Vào lúc nửa đêm cách đây 2 hôm mình đã cùng dàn diễn viên, crew #OCTV để đi đến 1 địa điểm ở ngoài biển để bắt…
=================

source