Di dân Việt từ tay trắng thành Bá chủ Nông nghiệp Úc

Di dân Việt từ tay trắng thành Bá chủ Nông nghiệp Úc Trong mục thôn quê và nông nghiệp, đài ABC Úc đã có một bài phóng sự ngắn về những…

+++++++++++++++++++++++++

source