Đi hát karaoke ở Sài Gòn, Việt kiều Đức bị đánh hội đồng ‘một cách vô cớ’

Điểm tin trong ngày 20/8/2019:
-Đi hát karaoke ở Sài Gòn, Việt kiều Đức bị đánh hội đồng ‘một cách vô cớ’
-Xe tải chở đất ủi vào tiệm…nguồn nguoiviettv

17 Nhận xét

  1. It is nonsense for a Vietnamese man naturalized Germany who got hit by a group of men. I believed that this man did some SHITS over there such as careless mouth as open, and I hope this man would get the same result from the activities of doing some SHITS in Saigon, Vietnam. (from California, USA)

  2. tôi ta đây hống hách là việt kiều nên bọn nó ghét nó mới đánh cho , chẳng có lý do nào tự dưng bị đánh đâu , bọn vk một số dạng rất hay hống hách khi về nước

  3. Người Việt đã bị Cộng Sản đồng hoá rồi; họ là những ngu dân, vô giáo dục, lạc hậu, du côn, họ không có tình yêu thương người với người và tình yêu thương loài thú.

  4. Anh nào muốn phá sản, và mau sụp đổ, thì chạy đua vũ trang với MỸ, đây là đòn chơi bí hiểm của MỸ

  5. con chau' hô chi minh râ't thù hân …dê' quô'c tu* ban … DANG-viêt công co'. ban "Vàng" là… Trung-quô'c 16 vàng… 4 tô't… Ca'c dông-chi' ra'ng lên mà da'nh My² cuu nuoc nhé… (đánh cho Mỹ cút Ngụy nhàu) ….

Comments are closed.