Đi Tây có SƯỚNG như Tây không? – Tâm sự Việt kiều đi Đức 35 năm

Đi Tây có SƯỚNG như Tây không? – Tâm sự Việt kiều đi Đức 35 năm “Đi Tây có sướng như Tây”? Đó là…

source

2 Nhận xét

  1. ĐÚNG RỒI. Ở VIỆT NAM HỌ QUAN NIỆM SƯỚNG LÀ KHÔNG ĐI LÀM, TÀ TÀ KHÔNG CHỊU KHÓ ĐI LÀM. MỘT QUAN NIỆM QUÁI ĐẢN. VỀ VIỆT NAM CHO VÀI TRĂM ĐÔ CHÊ ÍT .CHẲNG HỀ CÁM ƠN.

Comments are closed.