Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 5 năm 2017

Quốc Hội Mỹ đạt thỏa thuận ngắn hạn $1 ngàn tỉ
Los Angeles chọn ngày 2 Tháng Năm là ngày ‘Fresh off the Boat Day’
T.T Trump nghi ngờ Trung Quốc…

nguồn nguoiviettv