Điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 4 năm 2019

Nhân vật thứ nhì Bộ Nội An Mỹ nộp đơn từ chức
Giám đốc Sở Thuế IRS: ‘sẽ quyết định việc chuyển giao hồ sơ thuế TT Trump’
Nhật ngưng…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.