Điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017

-TT Trump bất ngờ cách chức Giám Ðốc FBI James Comey
-Tân tổng thống Nam Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng gặp Kim Jong Un
-Mỹ hứa không thay đổi chế…nguồn nguoiviettv