Điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019

-Mỹ tăng thuế quan hàng Trung Quốc, đàm phán vẫn tiếp tục
-RFI: Hải quân Mỹ, Ấn, Nhật và Philippines thao dượt chung ở Biển Đông
-NT Pompeo: Mỹ…nguồn nguoiviettv