Điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 8 năm 2017

Đồng loạt Nhật và Nam Hàn sẽ trả đũa nếu tên lửa Bắc Hàn phóng đến Mỹ Mỹ xem xét dùng B-1 đánh Bắc Hàn Nhiều di dân vượt biên giới…source