Điểm tin buổi sáng ngày 11 tháng 5 năm 2017

-TT Trump gặp ngoại trưởng Nga thảo luận về nhiều vấn đề nóng của thế giới.
-Ngoại trưởng Nga ngạc nhiên về tin giám đốc FBI bị sa…nguồn nguoiviettv