Điểm tin buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 2019

-TT Trump dọa tiếp tục tăng thuế quan hàng Trung Quốc sau hội nghị G20
-Mexico bác bỏ tuyên bố của TT Trump về các ‘nhượng bộ bí mật’
-Iran đe…nguồn nguoiviettv