Điểm tin buổi sáng ngày 12 tháng 5 năm 2017

-TT Trump và tân TT Nam Hàn đồng ý hợp tác đối phó với Bắc Hàn
-Trái với TT Trump, Ngoại trưởng Tillerson nhìn nhận thay đổi khí hậu là mối…nguồn nguoiviettv