Điểm tin buổi sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019

-Thủ Tướng Nhật thất bại trong thiện ý hòa giải Iran-Hoa Kỳ
-TT Trump: Chính Iran gây ra vụ nổ 2 tầu dầu tại Vịnh Oman
-Nghị sĩ hai đảng kêu…nguồn nguoiviettv

3 Nhận xét

  1. Ủy ban Giám sát và Cải cách của Hạ Viện hôm thứ tư 12/6 đã bỏ phiếu chuẩn thuận lấy quyết định kết luận hai Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr và Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross tội xem thường Quốc Hội. Cả hai đã giữ lại không giao tài liệu về kế hoạch thêm câu hỏi quốc tịch cho kiểm tra dân số năm 2020 và sáng nay TT Trump cũng dùng quyền hành pháp ra lệnh ngăn chận không cho giao tài liệu. Có 24 phiếu thuận và 15 phiếu chống trong ủy ban nói trên. Dân biểu Cộng Hòa Mark Meadows cảnh cáo các đồng nghiệp về ‘tính lịch sử’ của quyết định này vì có 2 Bộ Trưởng bị kết tội cùng một lúc. Nhưng ông Cummings, Chủ tịch ủy ban nói trên, nói: “Tôi không nghĩ như thế đâu, chẳng có ai có ý định làm hại đến Bộ Trưởng Tư Pháp của chúng ta, đây không phải là về ông Barr lẫn ông Ross, đây là về đất nước chúng ta”… Chủ tịch Cummings nói: “Hiến Pháp trao cho Quốc Hội trách nhiệm và quyền hạn là chuyện điều tra dân số phải được thực thi đúng theo chức năng, chúng tôi phải bảo vệ chuyện này và dùng Hiến Pháp để sử dụng quyền giám sát của chúng tôi”…dĩ nhiên là bên Bộ Tư pháp cũng lên tiếng chống lại… Kerri Kupec, nữ phát ngôn nhân của Bộ Tư Pháp thì nhận xét là “mưu toan của ủy ban này khi mô tả thành ý muốn cộng tác của chúng tôi với họ là ‘xem thường’ thì thật không còn ai hiểu cho nổi nữa”và Bộ Trưởng Thương Mại Ross mô tả hành động của ủy ban của ông Cummings là ‘đáng xấu hổ’ và thêm là ‘Dân Chủ không có quyền lái mọi sự theo chiều hướng mà họ muốn được’…ở đây Ủy ban Giám sát và Cải cách của Hạ Viện không nhắm vào hai cá nhân Ô.Barr và Ô.Ross mà nhắm vào hành động của họ dựa vào quyền lực của TT mà đã xem thường Quốc hội đi ngược lại Hiến Pháp HK, đây cũng là cơ hội xác định thẩm quyền của Lập pháp và quyền hạn của Tư pháp để tránh trở thành tiền lệ cho những Người đi sau…

Comments are closed.