Điểm tin buổi sáng ngày 15 tháng 5 năm 2017

-Tân Tổng Thống Macron cam kết ‘khôi phục vị thế nước Pháp trên thế giới’
-Đức Giáo Hoàng: Muốn lắng nghe và thành thật’ trao đổi khi…nguồn nguoiviettv