Điểm tin buổi sáng ngày 15 tháng 5 năm 2019

-Luật sư gốc Việt trong vụ đường dây kết hôn giả ở Texas không nhận tội
-Quốc Hội Mỹ muốn giới hạn cấp visa cho sinh viên, nghiên cứu…nguồn nguoiviettv