Điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 4 năm 2018

-Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Barbara Bush từ chối thêm các biện pháp chữa bệnh.
-TT Pháp Macron thuyết phục TT Trump đừng rút quân khỏi Syria
-Mỹ sẽ…nguồn nguoiviettv