Điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 5 năm 2017

TT Trump bị cáo giác tiết lộ cho Nga tin tối mật về ISIS
TT Trump muốn mau chống tìm giám đốc FBI mới
Dân Venezuela biểu tình chống chế độ…nguồn nguoiviettv