Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 4 năm 2019

-Đa số ứng cử viên tổng thống Dân Chủ trông cậy vào nhà tài trợ lớn
-California muốn cấm khách sạn dùng chai dầu gội đầu nhựa
-Trường…nguồn nguoiviettv