Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019

-TT Trump: ‘Không muốn Mỹ gây chiến với Iran’
-Cố vấn John Bolton 20 năm trước đã muốn Mỹ tấn công Iran
-Thủ Tước Đức Merkel: Liên Âu cần…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.