Điểm tin buổi sáng ngày 18 tháng 6 năm 2019

-Động đất 6,8 độ Ritcher ở Nhật, gây cảnh báo sóng thần
-Động đất 6 độ Richter ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ít nhất 11 người chết
-Căng…nguồn nguoiviettv